Copyright

 

Prevádzkovateľ má autorské práva na texty zverejnené na tomto blogu a zakazuje akékoľvek kopírovanie, alebo iné používanie týchto textov, alebo akéhokoľvek obsahu stránok.

Prí záujme použiť texty stránky kontaktujte prevádzkovateľa.

Na texty, alebo obsah je možné odkazovať z iných stránok – ale nie vkladať tento obsah na cudzie stránky.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím informácií uverejnených na týchto stránkach. Všetky informácie na stránke sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo poškodenia vírusom pri sťahovaní údajov zo stránok.

Prevádzkovateľ stránok neručí za prípadné nepresnosti a chyby v obsahu dokumentov a nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím týchto dokumentov a informácií na týchto stránkach. Akékoľvek využitia vzoru, dokumentu alebo informácie je úplne na rozhodnutí a zodpovednosti užívateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stránky a informácie na nich uvedené upravovať alebo meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Kliknutím najmä na logá alebo www adresy, prípadne iné odkazy uvedené na stránkach www.vzory-zmluv-zadarmo.sk, možno opustiť tieto stránky. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazujú stránky prevádzkovateľa, nie sú stránkami prevádzkovateľa, ale prevádzkované inými subjektmi a prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah alebo informácie v nich uvedené.