AdobeRGB alebo sRGB ?

 Návody a postupy, Nezaradené  Comments Off on AdobeRGB alebo sRGB ?
Nov 242014
 

AgobeRGB, sRGB, ProPhotoRGB, atď… Kto sa v tom má vyznať ?

V tomto krátkom článku skúsim trochu objasniť problematiku okolo tejto témy, pretože poslednú dobu sa ohľadne tejto veci často stretávam s otázkami od rôznych ľudí.

– Aký je rozdieľ medzi AdobeRGB a sRGB ?
– Ktorý farebný profil mám používať ?
– Prečo mi nestačí jeden farebný profil ?

Nechcem tu rozpisovať rozsiahly, profesionálny popis problematiky farebných profilov – chcel by som len trochu priblížiť túto vec laickej verejnosti.
Je to veľmi rozsiahla tématika, takže ani nebudem zachádzať moc do detialov a skúsim len stručne objasniť, aký je rozdiel medzi farebnými profilmi a kedy je vhodné ku ktorému sa prikloniť – aby nám tieto profily namiesto prekážania začali slúžiť. Budem sa venovať predovšetkým profilom AdobeRGB a sRGB.

Skúsim porovnať problematiku k praktickým a jednoduchým veciam, aby to bolo čo najľahšie pochopiteľné.

Čo je to farebný profil ?

Farebný profil je v prvom rade pracovné, alebo užívateľské prostredie, ktoré definuje farebný priestor, v ktorom sa daný užívateľ (alebo počítač) pohybuje, resp. pracuje. Pojem “definuje” sa v našom prípade kľudne dá nahradiť pojmom “vymedzuje”. Prečo vymedzuje ? Každá konkrétna farba v našom prípade je istý bod vo viditeľnom farebnom spektre. Zariadenia ako tlačiareň, monitor, skener a iné – technicky nedokážu spracovať, alebo zobraziť celé vidiťeľné farebné spektrum. Náš zrak dokáže vnímať oveľa širší farebný rozsah, ako zariadenia s ktorými pracujeme. Vačšinou tieto zariadenia dokážu pracovať len v určitej časti, alebo rozsahu farieb.  A tu vzniká problematika. Každé zariadenie má svoje vlastné špecifiká, vlastné rozsahy, vlastné technické možnosti – lepšie a kvalitnejšie stroje dokážu toho viac, lacnejšie zase menej. Nie je to ich závada – svoj účel, na ktorý boli určené spĺňajú.

Konkrétnym farebným profilom sa vlastne definuje farebný rozsah, v ktorom bude zariadenie pracovať a následne v ktorom budeme pracovať aj my. Farebný profil vymedzí určitý farebný rozsah a každá naša činnosť sa bude od tohoto profilu odvíjať – náš zrak sa prispôsobí prostrediu a v podvedomí bude ignorovať fakt, že za našim farebným ohraničením existuje ešte širšie farebné spektrum. Od zariadení, ktoré k našej práci používame, budeme samozrejme očakávať, aby spĺňali požiadavku a dokázali v určenom farebnom prostredí pracovať. Ak máme zariadenie, ktoré takúto požiadavku nespĺňa – nemali by sme s ním pracovať v takom prostredí, aké nedokáže spracovať. Privoláme si tým neskoršie problémy s farebnými výstupmi a celkovo so spracovaním dát, resp. farieb. V takomto prípade je vhodné uvažovať nad výmenou zariadenia za výkonnejší kus, alebo prehodnotiť naše pracovné prostredie a znížiť naše nároky. Tj. zohnať zariadenie, ktoré dokáže pracovat s farebným profilom (nazvime to farebným prostredím, alebo rozsahom), v ktorom sa pohybujeme; alebo prejsť do iného farebného rozsahu, teda zmeniť farebný profil, aby naše terajšie zariadenie bolo schopné spľňať požiadavky.

Ako príklad uvediem…

Mám staršie auto, ktoré dokáže jazdiť 75km/h – ale ja chcem jazdiť každý deň po dialnici, kde je minimálna rýchlosť 80.
Mám 2 možnosti (a jednu problematickú navyše):
1. Kúpim si rýchle auto, ktoré túto moju požiadavku splní (vymením zariadenie, ktoré dokáže pracovať v danom prostredí – farebnom rozsahu)
2. Zmením svoju trasu a prestanem jazdiť po dialnici – na bežné cesty moje staršie auto stále postačuje (zmením farebné prostredie, znížim farebný rozsah a požiadavku na zariadenie)
3. Budem jazdiť po dialnici s mojim starým a pomalým autom a riskujem pokutu (pracujem vo velkom farebnom rozsahu so zariadením, ktoré to nezvláda a tým pádom mi vznikajú veľké chyby pri spracovaní dát a farieb)

Našu cestu môžeme prirovnať k farebnému profilu, resp. farebnému rozsahu – je to prostredie, v ktorom sa nachádzame, v ktorom pracujeme (napríklad AdobeRGB a sRGB). Je to požiadavka na zariadenie, ktoré používame. Naše vozidlo je v tomto prípade zariadenie, s ktorým bežne pracujeme, používame ho a je na toto zariadenie kladená požiadavka – napríklad monitor, tlačiareň. Tak, ako od auta požadujeme, aby zvládalo jazdu po dialnici – tak vyžadujeme od monitora, aby dokázal pracovať v danom farebnom rozsahu, alebo s konkrétnym farebným profilom.

Farebný profil je teda prostredie, v ktorom chceme pracovať a je to zároveň požiadavka na náš hardvér, teda na naše zariadenia. Ak náš monitor nedokáže pracovať v danom farebnom rozsahu, je nutné zvoliť iný farebný rozsah, alebo vymeniť monitor za lepší.

AdobeRGB, sRGB, ProPhotoRGB a rôzne iné profily sú vlastne štandardom, ktoré zjednocujú pracovné prostredia vačšiny užívateľov a pracovných prostredí. Inak si môže každý užívateľ vytvoriť prostredie, aké len chce – ale je lepšie držať sa toho, čo používa každý. ;)

Aký je rozdiel medzi farebnými profilmi ?

V našom prípade sa jedná o farebné profily – AdobeRGB a sRGB. Samozrejme je ich o dosť viac, ale budem sa venovať len týmto dvom pre lepšie pochopenie.

AdobeRGB

AdobeRGB je širšie farebné spektrum, teda rozsiahlejší farebný profil, ktorý definuje oveľa vačší rozsah farieb. Keď pracujeme v pracovnom prostredí AdobeRGB, máme vačší rozsah vo farebnom podaní a zároveň tým zachovávame vačší farebný detail v našich dátach, alebo fotografiách. V užších farebných profiloch o tieto dáta a detaily prichádzame.  Je ale dôležité uvedomiť si, ze len dosť málo monitorov dokáže pracovať v takomto širokom rozsahu – vačšinou sú to drahé zariadenia, ktoré sú vopred určené na takúto prácu a takýto farebný rozsah vo veľkej miere zvládajú. Doplnil by som ešte, že kvalitnejší DSLR fotoaparát dokáže zachytiť oveľa širší rozsah farieb, ako dokáže zobraziť drvivá vačšina monitorov.

V prostredí AdobeRGB je vhodné pracovať len v tom prípade, ak naše zariadenia toto spektrum zvládajú. V popise monitora napríklad je možné dohľadať pokrytie farebného priestoru AdobeRGB – vačšina grafických monitorov toto spektrum zvláda, resp. pokrýva na 97-99% – s vačším čislom sa zriedka stretneme, ale toto nám stačí.

Teda, ak chceme pracovať v rozsiahlom farebnom prostredí AdobeRGB, využívať možnost spracovávať aj tie najkrajnejšie detaily –  musíme zvážiť kúpu monitora, ktorý tento rozsah pokryje. Ak takýto grafický, alebo fotografický monitor nevlastníme – nie je vhodné zdržiavať sa v takotmo farebnom rozsahu a pracovnom prostredí.

Hlavným dôvodom je to, že náš slabší monitor nebude riešiť konverziu, resp. render širokého farebného rozsahu na užší – náš monitor jednoducho tento farebný rozsah osekne. Doslova osekne – to znamená, že všetky krajné farby, ktoré nedokáže zobraziť jednoducho vykreslí jedinou farbou, ktorú ešte zobraziť dokáže. Toto sa potom zobrazuje, ako jednoliate farebné plochy, v ktorých nie je žiadny detail , žiadna kresba, nič – len proste plocha, ktorá dátovo tie detaily obsahuje, ale my ich nevidíme, lebo monitor ich proste nevie a nedokáže zobraziť. Tým pádom je náš pohľad na fotku skreslený a nereálny.

Ak teda máme monitor, ktorý AdobeRGB očividne nezvláda, je potrebné prejsť radšej do profilu, alebo pracovného prostredia sRGB… (alebo si teda kúpiť lepší monitor)

sRGB

Farebný profil sRGB je celosvetový uznávaný a asi aj najpoužívanejší štandard, ktorý vymedzuje taký farebný rozsah, alebo pracovné prostredie, ktoré ľahko dokážu spracovať všetky dnešné a vačšinou aj staršie zariadenia. Je to štandard stanovený tak, aby aj pri zdielaní dát nevznikli farebné skreslenia – napríklad keď si fotografiu budete pozerať na TV obrazovke alebo staršom kancelárskom monitore, tak by to mali hravo zvládnuť.

Pracovať vo farebnom prostredí sRGB znamená to, že vačšina použitých zariadení bude tento farebný rozsah zvládať a zariadenia nebudú skreslovať farby, ktoré technicky nedokážu zobraziť. Veľké množstvo zariadení ide už z výroby s kritériom, aby zvládali práve sRGB, dokonca bývajú ľahko kalibrované práve do tohoto prostredia.

Problém pri sRGB pri náročnejšom spracovávaní dát a farieb je ale ten, že široké farebné spektrum napríklad nejakej fotografie je nutné najprv konvertovať dp profilu sRGB, čo znamená zníženie detailov v krajných farbách.
Nedeje sa to ale tak, ako je to popísané vyššie pri používaní profilu AdobeRGB a slabšieho monitora – kde monitor jednoducho osekne farby, ktoré nevie zobraziť. V tomto prípade sa to deje tak, že širšie farebné spektrum sa celé stlačí, aby sa zmestilo do požadovaného užšieho profilu a zároveň sa z časti zachovali detaily a kresba v krajných farbách. Sú rôzne techniky konverzie, teda “stláčania” farebnosti, napr. relatívna, absolútna, atď… – toto tu rozoberať nebudem, je to na ďalší článok.

V praxi to teda znamená to, že ak nedokážem pracovať napríklad v prostredí AdobeRGB a musím sa obmedziť na používanie sRGB profilu – musím svoje farebné dáta konvertovať do užšieho farebného rozsahu, aby som vedel aspoň čiastočne pracovať aj s detailami a kresbou v krajných farbách. Ak by som zostal v prostredí AdobeRGB a používal monitor, ktorý zvláda len sRGB – nemal by som tušenie, čo sa pri manipulácii s farbami deje v detailoch, pretože by som to jednoducho nevidel, monitor by mi farby osekol a nezobrazil len jednoliate plochy. Ak budem pracovať v sRGB, ktoré môj monitor zvláda, môžem pracovať napríklad s fotkou a budem vidieť kresbu, aj detaily – aj keď už nemám taký široký farebný rozsah, ako u AdobeRGB.

Ešte by som doplnil, že pracovať v sRGB profile s monitorom, ktorý dokáže zobraziť viac (napr. AdobeRGB) je v poriadku, len je škoda nevyužiť schopností zariadenia a pracovať v širšom zorsahu. Ak to monitor zvláda, treba pracovať v AdobeRGB a využiť každý detail a možnosť.

Názorná ukážka rozsahu farebného profilu si môžete pozrieť na prvom obrázku v článku.

Aký profil mám používať ?

Už z hore uvedeného je jasné, že si treba zvoliť také prostredie, na aké máme hardwarové zázemie. Teda voliť taký farebný profil, aký vieme reálne na zariadení, teda monitore zobraziť.
Alebo ak chcem pracovať v rozsiahlejšom prostredí – musím tomu prispôsobiť svôj hardware – zaobstarať lepší monitor.

Ak máme k dispozícii grafický monitor, ktorý podľa špecifikácie zvláda AdobeRGB – je dobré pracovať v prostredí AdobeRGB a využiť tým možnosť zobrazenia širokého farebného spektra, aké monitor dokáže zobraziť a nepripraviť sa o možnosť pracovať s farebnými detailami, ktoré by boli na bežnom monitore nedostupné.
Tu je to podľa nášho príkladu využitie dialnice s dobrým a rýchlym autom – neobmedzujeme sa a jazdíme na plno. ;)

Pracovať v prostredí AdobeRGB so zariadením, ktoré tento profil nezvláda je nezmysel – dáta sa sice zachovajú v širokom rozsahu, ale my nemáme ani potuchy, čo sa tam s nimi deje, keďže to nevieme vizualizovať, nemáme možnosť to zobraziť – teda jednoducho povedané nevidíme čo sa s dátami, alebo farbami deje. V tomto prípade máme situáciu mimo kontroly a nemáme svoju prácu pod dohľadom.
Je to ako v príklade vyššie – jazdiť s pomalým autom po diaľnici a čakať na pokutu. Nikdy nevieme, čo sa udeje – kedy nás zastavia. Možno odjazdíme bez pokuty (naše dáta budú správne), alebo dostaneme pokutu (naše dáta budú skreslené).

Ak máme slabší monitor, treba zvoliť farebný profil sRGB. V tomto prípade máme istotu, že pracujeme s neskreslenymi dátami a farbami. Máme istotu, že naše farby vidíme také, aké sú a tým pádom aj výstup budeme mať taký, aký sme spracovali. Nečaká nás žiadne prekvapenie. V tomto prípade sa síce pripravíme o možnosť pracovať v širokom rozsahu a naše farebné dáta budú stlačené a konvertované do sRGB prostredia – ale aspoň máme istotu, že to s čím pracujeme, je reálne a neskreslené.
Toto môžeme podľa nášho príkladu prirovnať k jazde so starším autom po bežnej medzimestskej ceste – auto nám spoľahlivo odjazdí, žiadnu pokutu neriskujeme a prídeme do cieľa bez problémov, aj keď trošku neskoršie. Pripravíme sa o možnosť rýchlej jazdy po diaľnici pretože nemáme rýchle auto – ale aspoň bude naša jazda bezpečná a spoľahlivá.

Problematika pri zdielaní dát.

Ešte by som chcel trochu rozvinúť problematiku pri zdielaní dát – napríklad nahrávanie fotiek na internet (facebook, google, rôzne stránky, atď.)
Zdielanie vo forme tlače a profily CMYK tentokrát vynechám, pretože to je na ďaľších pár článkov.

Farebná konverzia zo širšieho rozsahu do užšieho.

Farebná konverzia zo širšieho rozsahu do užšieho.

Ak pracujete v prostredí sRGB a budete na internet nahrávať vaše fotky – “ste za vodou”. Pracujete v prostredí, ktoré dokáže zobraziť vačšina zariadení, tým pádom aj zariadenia iných užívateľov toto hravo zvládnu. Nemusíte sa obávať, že pošlete niekomu fotky a bude ich vidieť skreslené. Tu by som ešte podotkol, že je vhodné mať monitor kalibrovaný, aby sRGB profil, v ktorom robíte bol naozaj sRGB profilom, pretože toto je ďaľší podnet pre skreslenie zobrazenia (ale túto problematiku v tomto článku rozoberať nebudem, pretože je to úplne iná téma).
Teda ako zhrnutie: Ak pracujete v štandardnom prostredí sRGB, môžete vaše fotky a dáta zdielať po internete bez obáv a máte istotu, že aj ostatným sa zobrazia správne, pretože sRGB požiadavku spĺňa skoro každý a vačšina zariadení.

Problém vzniká, ak pracujete v prostredí AdobeRGB a chcete vaše dáta, alebo fotky zdielať ďaľším užívateľom. Týto užívatelia povačšine nevlastnia drahé zariadenia, schopné zobrazrenia širokého farebného rozsahu, ako je AdobeRGB a preto pri zobrazení vašich fotiek prichádza problém popísaný vyššie, kde monitor jednoducho osekne farebný rozsah fotografie a stratia sa detaily vo farebnosti a kresbe. Teda fotka, ktorú vidíme na našom monitore (AdobeRGB) správne – užívatelia uvidia na svojich monitoroch (nie AdobeRGB) už nesprávne a bez detailov. Samozrejme by som o tomto nepísal, keby tento problém nešiel jednoducho vyriešiť – a to konverziou fotiek do sRGB. Pretože sRGB zvláda vačšina zariadení, tak aj monitory vašich priateľov.

Aby ste vaše fotky nemuseli konvertovať už na začiatku, pred spracovaním – kľudne s nimi pracujte s pridaným profilom AdobeRGB, využite váš monitor schopný spracovať AdobeRGB a tým zachovajte vaše fotky aj do budúcna plné detailov a kresby aj v tých najkrajnejších farbách. Upravujte svoje fotografie v prostredí AdobeRGB, ale zdielajte ich už v sRGB. Konverziu fotiek a dát riešte vždy až pred konečným výstupom – teda pred zdieľaním napríklad fotiek na internet a posielaním vaším známim.
(ja verím, že v budúcnosti už aj bežné a lacné zariadenia budú vedieť pracovať aspoň v prostredí AdobeRGB a sRGB profil sa stane minulosťou) ;)

V praxi to znamená, že celý čas pracujete so svojimi fotkami v profile AdobeRGB, uchovávate svoje dáta v Adobe RGB, váš monitor hravo zvláda AdobeRGB – ale keď chcete niekomu poslať fotky, alebo ich zavesiť na internet – spravte si konvertované kópie do profilu sRGB a tieto potom posielajte (originály v AdobeRGB si nechajte pre seba). Tento krok je dôležitý, pretože pri konverzii nedochádza k osekaniu farebnosti, ale prechod do užšieho profilu prechádza stlačením, ktoré som opísal už vyšie. Zachovajú sa tým vo vačšej miere detaily a kresba, napriek zníženiu farebného rozsahu, teda farebného spektra. Na toto si oko zvykne a ignoruje nedostatky.

Konverzia z sRGB do AdobeRGB možná samozrejme je, ale detaily, ktoré sa raz stratily zúžením farebného rozsahu sú už nenávratne preč – teda fotku z sRGB viete konvertovať do profilu AdobeRGB, ale detaily navyše tým už získať nie je možné.

Zhrnutie

AdobeRGB a sRGB sú farebné profily, alebo ich môžeme nazvať pracovnými prostrediami – v ktorom užívateľ chce pracovať a pohybovať sa. AdobeRGB je široký rozsah, ktorý vyžaduje drahý hardware, ktorý bude schopný v tomto prostredí pracovať. sRGB je užší farebný rozsah a štandardné pracovné prostredie vytvorené pre širokú verejnosť, kde nie je veľká požiadavka na hardware – vačšina užívateľov vie sRGB zobrazovať, pracovať v ňom, atď.

Ak chcete pracovať dôkladne a využívať všetky detaily vo farbách – pracujte v AdobeRGB, aby ste zachovali široký rozsah farebnosti a kresby v krajných farbách. Nezabudnite, že musíte mať zariadenie, teda monitor, ktorý to zvláda a nepripraví vás o tieto detaily. Monitor, ktorý AdobeRGB nezvláda a je trápený v AdobeRGB je vačšia škoda a zbytočné problémy.

Ak pracujete v AdobeRGB, nezdielajte s ostatnými ľuďmi dáta v profile AdobeRGB – kým nemáte istotu, že aj oni takýto široký rozsah budú vedieť zobraziť. Konvertujte dáta pred zdielaním do sRGB a posielajte im to už pripravené, aby si to vedeli pozerať plnohodnotne. Predítede skresleniu na ich zariadeniach, konkrétne v detailoch, ktoré oni zobraziť nevedia, ale vy ste ich na vašom zariadení videli bez problémov.

Ak máte slabší monitor, pracujte v prostredí sRGB – teda používajte výhradne sRGB profil. Tento farebný rozsah váš monitor zvláda a napriek tomu, že neuvidíte úplne všetky detaily napríklad vo fotkách, stále máte možnosť pracovať s detailami, aj keď v užšom pracovnom rozsahu. Ak chcete využívať všetky detaily a pracovať s nimi, zvážte kúpu grafického monitora, ktorý takúto prácu zvláda a je na to určený.

Pokiaľ si na detaily potrpíte naozaj a ste pedant – je potrebné monitor, alebo zariadenie ešte kalibrovať pre správnosť zobrazenia daných profilov. Toto zabezpečí vyladenie vád a nerovností v zobrazení.

Aby ste videli presne to, čo vidieť máte. ;)

Jan 252013
 

Ako sa dá kalibrovať monitor bez sondy, alebo presnejšie bez kolorimetra ?

Pomocný obrázok pre nastavenie monitora Nie, v tomto článku nenájdete návod na tento postup. A obávam sa, že na toto návod nenájdete nikde. Potulkami po internete som sa stretol s veľa dopytmi, kde ľudia hľadali práve návody, ako si vlastnoručne, voľným okom kalibrovať monitor. Natrafil som na všelijaké pomocné obrázky, postupy, návody… No musím uznať, že väčšina z týchto “kalibračných” materiálov sú nepoužiteľné zdrapy, od autorov, ktorí by v prvom rade asi potrebovali reálnu kalibráciu vlastného monitora, namiesto zavádzania ostatných. :)

Tento krátky článok by som chcel venovať hlavne tým, ktorí sa márne snažia hľadať ten správny postup, ako ušetriť nejaké peniažky a nastaviť si svoj monitor bez použitia softvéru, alebo kalibračného hardvéru (sondy, kolorimetra). Bohužiaľ ich je stále dosť, práve vďaka zavádzajúcim informáciám, kolujúc po internete. Správna a presná kalibrácia monitora bez prístroja je priam nemožná. Samotná kalibrácia jedinej obrazovky je zdĺhavý, komplexný proces – trvajúci niekedy aj dve-tri hodiny (má svoj presný postup, jedinečné špecifiká a u každého užívateľa, resp. monitora aj rôzne požiadavky), kde žiadne predhodené obrázky, alebo internetové postupy pre domácich kutilov neexistujú. Monitor nastaviť, resp. kalibrovať voľným okom by som prirovnal asi k strieľaniu z pušky bez zameriavača.

Ani, pri tej puške by som chcel tiež naznačiť, že pokiaľ ste top fachmanom vo svojom odbore, vybrúseným profíkom a fakt to “máte v oku”, tak si pomerne dobre viete nastaviť svoj monitor podľa vlastných požiadaviek a vlastného oka – tak isto, ako profesionálny, skúsený strelec by vedel celkom slušne strieľať aj bez zameriavača (ak ste jeden z nich, tak tento článok je pre Vás zbytočným a tiež nehľadáte návody po nete). Lenže toto nieje kalibrácia, je to len holé nastavenie, resp. prispôsobenie obrazovky pre svoje potreby. Dá sa monitor voľným okom doladiť, ale určite nie kalibrovať. Kalibrácia prebieha v prvom rade presným prístrojovým meraním odchýlky monitora a následným softvérovým vylaďovaním farebných kriviek, ktoré sa ukladajú, ako farebný profil do systému a tento profil používa grafická karta pre odoslanie čistého obrazu pre monitor. Pri tomto postupe sa rieši ešte kopa iných nastavení, meraní a dolaďovaní, ktoré ale v tomto článku nebudem rozpisovať.

Pomocný obrázok pre kontrolu fariebDoladenie monitora voľným okom je dostačujúce možno na nepresné prispôsobenie si jasu, kontrastu (ktoré ale u zákazníkov vidíme aj tak prehnané a vypálené), následne ak má niekto dobre “nastrelené” oko na svoju prácu napríklad s fotografiami, tak si vie pomerne dobre doladiť aj farebnú teplotu, resp. správnosť zobrazenia bielej (sivej) farby – farebná teplota. Iné nastavenie voľným okom si neviem predstaviť.

Často majú ľudia, ktorých navštevujeme vysoké hodnoty napríklad jasu a kontrastu. Výrobcovia monitorov sa predbiehajú, koho panel bude mať vyšší kontrast, silnejší jas – čo je pre prácu s dôveryhodnými farbami absolútny nezmysel. Má to zmysel, ak niekto pracuje v presvetlenej kancelárii, kde mu na monitor žiari 5 neónových svetiel a chudák monitor musí presvetľovať všetko to svetlo dopadajúce na jeho obrazovku. Čím viac kontrastu a jasu je na obrazovke nastaveného, tým viac sa stráca detail a správnosť farebnosti, hlavne pri tých najtmavších a najbledších odtieňoch. Na bežné použitie monitora vo svetlých miestnostiach bohate stačí kontrast od 50 do 75 percent a jas okolo 40 až 60 percent. Pri profesionálnej práci v zatienených miestnostiach sa tieto hodnoty pohybujú oveľa nižšie – napríklad kontrast 40-50 a jas 0-20 percent. Prí nízkych hodnotách a nepresvetlenej miestnosti krásne vyniknú farby obrazovky bez toho, aby monitor musel žiariť, ako elektráreň v Rusku.

Nastavovanie bielej farby bez prístroja rozpisovať nebudem – to je kategória sama o sebe. Laikom takéto zásahy ani neodporúčam, aby si obrazovku nerozladili ešte viac, ako ju majú doteraz.

Takže ak Vám záleží na zobrazení svojich fotiek a správnosti zobrazovania Vášho monitora, tak odporúčam zvoliť na kalibráciu sondu. Snahou o kalibráciu voľným okom je dosť veľká šanca, že svoj monitor rozladíte ešte viac. Verím, že som niekomu poskytol dosť užitočné informácie, aj keď niektorých snaživcov som asi týmto článkom len odradil od snahy spraviť niečo užitočné, ale verte, že táto snaha nikam nevedie… ;)

Apr 162012
 

“Robme veci naplno !” – zlaté pravidlo, ktoré ovšem nemusí byť vždy tou najsprávnejšou voľbou…

Alebo stručný článok o jase monitoru a jeho nastavení.

V článku sa pokúsim rozobrať trochu problematiku, alebo aj fakty okolo nastavenia jasu monitorov. Veľmi často sa stretávam poslednú dobu s podivným trendom – nazvime to skôr zlozvykom – okolo nastavenia jasu (brightness), kedy na monitoroch rôznych užívateľov nachádzam také hororové nastavenia hodnôt jasu, až mi to príde nepríjemné. Popíšme si o tom trochu v príkladoch…

Nie raz som videl na monitoroch – či uz to boli najlacnejšie kancelárske obrazovky, alebo monitory vyšších tried – že tam bol jas úplne naplno, alebo blízko hornej hranice nastaviteľnosti. Je jasné, že výrobca monitoru sa snaží vytĺcť zo svojho produktu čo najviac (a niekedy mi to pripomína kompenzáciu ostatných nedostatkov výrobku) a preto posúva hranice maximálnej svietivosti do enormných výšok. V podstate úplne zbytočne , aj keď netvrdím, že niekedy to nemôže byť prínosom, ale to sú krajné prípady.

Bežné monitory majú pri maximálnom nastavenom jase svietivosť okolo 300-400 cd/m2 [kandela na meter štvorcový] – niektoré aj viac. Toto je využiteľné pri extrémne presvetlených miestnostiach, pri dopadaní priameho denného svetla na monitor, alebo pri používaní monitoru v exteriéry. Ovšem so správnym a dôveryhodným zobrazením to nič spoločné nemá, na biele odtiene (prípadne aj na tmavé a v podstate asi na všetky) pri takomto presvetlenom, vypálenom monitore môžeme rovno zabudnúť. 100% biela bude vyzerať na obrazovke presne tak, ako napríklad 95%-ná, alebo aj nižšie. V podstate biele odtiene sa zlejú do jednej farby, na nerozoznanie. Toto určite nieje to, ako chcete svoje fotky vidieť zobrazené na počítači.

Podľa nepísaného štandardu optimálne nastavenie jasu je také, aby monitor vyžaroval pri bielej farbe 120 cd/m2 – táto svietivosť postačuje na bežnú prácu za denného svetla napríklad v kancelárii, alebo izbe. Pri práci s fotkami, alebo tlačovinami je táto hodnota ešte nižšia, spodná zaužívaná hranica je okolo 80 cd/m2 – a s týmto nastavením je ideálne pracovať už pri zatemnených miesnostiach, alebo v noci. Samozrejme nikdy nieje vhodné, keď na monitor dopadá priamy slnečný lúč. Je vhodné napríklad monitor situovať tak, aby cez deň slnko svietilo z takej strany, aby lúče nedopadali na monitor. Taktiež aby slnko, alebo osvetlenie nesvietilo priamo do očí, ideálne tak trochu z boku – “na druhej hodine”. Faktom však je, že čím menej externého svetla, tým menej skreslený obraz monitoru a celkové vnímanie podania obrazovky – ideálna je úplná tma.

Samozrejme svietivosť v presných číslach a bez kalibračnej sondy nieje možné vyjadriť, ani odhadnúť. Preto uvediem zopár príkladov:

  • pri svietivosti 80 cd/m2 – jas je nastavený na 0 až 25 %
  • pri svietivosti 120 cd/m2 – jas je nastavený približne od 20 do 40 %
  • pri svietivosti 160 cd/m2 sa hodnota jasu pohybuje vačšinou 30% a vyššie
  • pri maximálnom nastavení jasu na 100 % sa hodnoty svietivosti pohybujú na vyššie spomenutých maximách 300-400 cd/m2

Tieto hodnoty sú ovšem orientačné, lebo pri rôznych monitoroch sa môžu údaje rozchádzať. Hodnotu svietivosti taktiež ovplivňuje nastavenie kontrastu, teda pri maximálnom kontraste bude úplne iná svietivosť, ako pri nižšom. Tieto nastavenia majú na svietivosť asi najvačší vpliv, aj keď niesú jediným faktorom.

Je vhodné voliť zlatú strednú cestu a kompromis medzi jasom a kontrastom. Napríklad je nezmysel pracovať pri 5 % jase so 100 % kontrastom, alebo čo je asi najhoršie, mať stiahnutý kontrast a vybudený jas na hornej hranici. Kontrastu sa budem venovať v inom článku, v tomto prípade počítajme s takým primeraným kontrastom 40-60 % [maximálne by som použil 75 %, vyššie to môže skreslovať a rozbíjať krajné odtiene].

Kto chce, môže s nastaveniami trochu experimentovať. Nastaviť si kontrast napríklad na polovicu, otvoriť nejaké obrázky a následne nastavovať jas na monitore. Poprípade si to vyskúšať ako cez deň, tak aj v noci. Treba pritom sledovať, ako sa tvária odtiene blízko bielej a čiernej, teda tmavé tiene a svetlé plochy na fotkách. Takto si to človek overí prakticky a nastaví si taký jas, aký bude lahodiť oku a hlavne nebude skreslovať zobrazenie fotiek, alebo vypalovať obrazovku tak, že bielu nerozoznať od sivej.

Na následujúcom obrázku si môžete skontrolovať, či Váš monitor správne rozbrazuje odtiene sivej farby, bez skreslenia. Hlavne horný a dolný rad štvorcov by mal byť viditeľný a rozoznateľný – štvorce s rôznym percentom nesmú splívať ako jedna farba. Vnútorné rady by nemali byť problémom rozoznať. :)

Odtiene sivej - ukážka

/ Poprípade si môžete prirovnať obrázok k nejakému neutrálne sivému predmetu, či sa Vám samotná sivá farba zobrazuje ako sivá a nie odtieň inej farby – napríklad zelenej, červenej, alebo modrej. Toto je ale už vec nastavenia hodnoty bielej farby, resp. farebnej teploty bielej – toto si rozoberieme v inom článku, venovanom práve tejto téme. /

Pomocou kalibračnej sondy je možné nastaviť monitor na úplne presné hodnoty, ktoré neklamú a neskreslujú. Zároveň sa dá vyladiť hromada iných vecí, o nič menej potrebných. Hlavne, aby ste videli svoje fotky také, aké v skutočnosti sú…

V krátkosti len toľko, pokračovanie nabudúce…

TP – Kalibrovanie.com